ปรัชญาการจัดการ โดย Peter F. Drucker

การจัดการตนเอง


ต่อจากตอนที่แล้ว ที่ว่า "การหาจุดแข็งของตัวเอง" 

คราวนี้จะมาต่อเกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง
 

 
ฉันทำงานอย่างไร
 
“ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ?”
 
“ทำไมทั้งๆที่ ศึกษาด้านการทำงานมากมาย ก็ยังไม่ก้าวหน้า”

“ทั้งๆที่ลอกแบบการทำงานมาจากคนเก่งๆ แล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น”

นี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับหลายๆคน โดยเฉพาะคนที่ทำงานมาหลายๆปี แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้า

Drucker ว่า จริงๆแล้ว วิธีการการทำงานของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป การทำงานที่ทำให้ได้ผลงานที่ดีนั้น ต้องมาจากการทำงานด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับวิธีการของตนเอง

ดังนั้นการลอกเลียนแบบจึงเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ วิธีการของคนๆนึง ก็ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของเขา ซึ่งอาจจะมาจากบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม และเรื่องอื่นๆที่สั่งสมมาตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน

บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการทำงานตัวอย่างเช่น

“การเป็นนักอ่านหรือนักฟัง”

คนชอบอ่าน มันจะพูดได้ดี ก็ต่อเมื่อมีบทพูดให้เขาพูด และจะตอบคำถามคนอื่นได้อย่างดี

แต่นักฟัง มักจะพูดได้ดี ถ้าเป็นการถามสด ตอบสด การมีบทพูดจะทำให้ความสามารถในการสื่อสารลดลง

หากนักอ่านจะพยายามเป็นนักพูด หรือนักพูดพยายามเป็นนักอ่าน คงยากที่จะสร้างผลงานที่ดีๆได้

“ฉันเรียนรู้อย่างไร”

วิธีการเรียนรู้ของคนเราไม่เหมือนกัน

หลายคนอาจเรียนรุ้โดยการฟัง หลายคนอาจเรียรู้ โดยการพูดหรืออ่าน หลายคน โดยเฉพาะนักเขียน อาจเรียนรู้จากการเขียน

ขอยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยการอ่าน หรือฟัง -- ขึ้นชื่อว่าโรงเรียน โดยมากคงสอนโดยวิธีการที่อาจารย์พูดให้ฟัง หรือ ให้ผู้เรียน อ่าน เพื่อตอบคำถาม

หลายๆคนเรียนไม่ดีในโรงเรียน ก็เพราะตัวเองไม่ใช่คนที่เรียนรู้โดยการอ่านหรือฟัง จริงๆแล้ววิธีการเรียนรุ้มีเป็นสิบวิธี เช่น นักเขียน อาจเรียนรู้ได้โดยการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการสรุป หรือแสดงความคิดเห็น หรือหลายคนอาจเรียนรู้โดยการพูดให้คนอื่นฟัง

คุณต้องค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของคุณ แล้วเน้นในด้านนั้น

การค้นหาว่าตัวเองเรียนรู้อย่างไร เป็นส่วนที่ได้มาง่ายที่สุด(คุณต้องหมั่นสังเกตการเรียนรุ้ของคุณ) แต่เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว คุณต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างผลงานที่ดี
 
“คุณชอบทำงานกับคน หรือชอบปลีกตัว”

และถ้าคุณชอบทำงานกับคนอื่น คุณต้อวถามต่อว่่า “ในความสัมพันธ์แบบไหน?”
 
หลายคนทำงานได้ดีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ทำงานได้แย่ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
 
หลายคนทำงานได้ดีในฐานะสมาชิกของทีม  หลายคนทำงานได้ดีเมื่อทำงานคนเดียว


“ฉันสร้างผลงานได้ดีในฐานะผู้ตัดสินใจ หรือผุ้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา” 

คนที่ทำงานได้ดีในฐานะที่ปรึกษา จะรับแรงกดดันในการตัดสินใจไม่ได้

ส่วนคนที่ทำงานได้ดีในฐานะผู้ตัดสินใจ จะทำงานได้ดีถ้ามีที่ปรึกษามาบีบให้เขาคิด และจะส่งผลให้ทำงานได้อย่างงรวดเร็วและเชื่อมั่น

คำถามอื่นๆที่สำคัญเช่น

“ฉันทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน หรือสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์
และคาดการณ์ได้”

“ฉันทำงานได้ดีในองค์กรขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก”

เมื่อคุณค้นพบวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับคุณแล้ว ให้มุ่งเน้นวิธีการทำงานและสร้างผลงานจากวิธีการนั้น

อาจพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน และอย่าไปทำงานที่คุณไม่สามารถสร้างผลงานได้ หรือทำได้ก็ไม่ดี

Comment

Comment:

Tweet